Relief
Co znamená hvězda v našem znaku?

Kvalitní gastronomie

Gastronomii v našem podniku se snažíme koncipovat tak, aby pro vás byla opravdovým zážitkem. V čele s šéfkuchařem Tomášem Procházkou se zaměřujeme na tradiční českou kuchyni. Cílem je pro nás spokojený host, který se bude rád vracet. Zakládáme si na otevřenosti a poctivosti a rádi vás přesvědčíme, že v našem podání nejde o prázdné fráze. Výběr správných a čerstvých surovin je pro nás klíčový. Maso sháníme v prvotřídní bio kvalitě a nakupujeme od prověřených řezníků.

Najdete u nás jak studené předkrmy k pivu, tak i plnohodnotná jídla. Pro naši restauraci chceme zkrátka poctivou kvalitu - a platí to i pro nápoje. Budete potěšeni výběrem našich prvotřídních vín z Moravy.

Řád Křižovníků, aneb proč máme ve znaku hvězdu?

Restaurant Relief se nachází v prostorách areálu kláštera Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Tento řád byl založen královskou dcerou Anežkou Přemyslovnou (pozdější Anežkou Českou) jako jediný ryze český řád a jediný mužský řád na světě založený ženou. Zde se věnovali nejenom špitálnictví (péči o nemocné, chudé a přestárlé), ale i péči o Juditin most a později o jeho mnohem slavnějšího nástupce most Karlův. Juditin most byl stržen povodní v únoru 1342 a byl nahrazen mostem kamenným založeným Karlem IV. Zbytky Juditina mostu je možno spatřit v budově areálu. Původní dřevěný špitál s celým klášterem lehl popelem v den úmrtí Karla IV. – Otce vlasti.

Centrem celého křížovnického areálu u Karlova mostu je barokní kostel v Františka z Assisi, který je součástí křížovnícké cesty. Postaven byl v závěru 17. století na místě svého staršího středověkého předchůdce, jehož pozůstatky se nacházejí v podzemí pod stávajícím kostelem. V tomto podzemním kostele jsou krypty a náhrobky osobností řádu a je možno do něj nahlédnout malým zamřížovaným otvorem v podlaze horního kostela. V současném kostele jsou mimo jiné druhé nejstarší varhany v Praze (rok 1701). Kamenný salonek naší restaurace se nachází přímo pod těmito varhanami a oltářem kostela.

Za nacistické okupace byly budovy areálu zabrány pro potřeby protektorátních úřadů a gestapa. V roce 1950 areál zabral komunistický režim a nastěhoval do něho část ministerstva vnitra. Řád velmi utrpěl pronásledováním, kdy řada členů skončila ve vězení a táborech nucených prací v uranových dolech.

V listopadu 1989 byla Anežka Česká prohlášena za svatou. Pouhý týden po jejím svatořečení vypukla v Československu sametová revoluce. O tomto politickém převratu se hovoří jako o novém svatoanežském zázraku.